Statistiska Meddelanden 2015

Hitta på sidan

Inom statistikområdet fiske ingår för närvarande uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Statistiken över yrkesfisket i havet innehåller även uppgifter om fiskefartyg.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Yrkesfisket i havet

Yrkesfiske i havet
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 55 SM 1501PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2014

2015-06-05

JO 50 SM 1501PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2014

2015-01-09

JO 50 SM 1502PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2014

2015-01-30

JO 50 SM 1503PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2015

2015-02-27

JO 50 SM 1504PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2015

2015-03-27

JO 50 SM 1505PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2015

2015-04-24

JO 50 SM 1506PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2015

2015-05-29

JO 50 SM 1507PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2015

2015-06-26

JO 50 SM 1508PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2015

2015-08-14

JO 50 SM 1509PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2015

2015-08-28

JO 50 SM 1510PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 2015

2015-09-25

JO 50 SM 1511PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, september 2015

2015-10-30

JO 50 SM 1512PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2015

2015-11-27

Yrkesfisket i sötvatten

Yrkesfiske i sötvatten
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 56 SM 1501PDF

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

2015-05-29

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Fritidsfiske
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 57 SM 1501PDF

Fritidsfisket i Sverige 2014

2016-02-15

Publicerad: 2015-11-17
Uppdaterad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion