SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Statistiken över yrkesfisket i havet innehåller även uppgifter om fiskefartyg.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Äldre statistiska meddelanden hittar du här.

Yrkesfisket i havet

Yrkesfiske i havet
Utgåva BeskrivningDatum

JO 55 SM 2001PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2019

2020-06-12

JO 50 SM 2001PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2019

2020-01-10

JO 50 SM 2002PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2019

2020-01-31

JO 50 SM 2003PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2020

2020-02-28

JO 50 SM 2004PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2020

2020-03-27

JO 50 SM 2005PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2020

2020-04-24

JO 50 SM 2006PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2020

2020-05-29

JO 50 SM 2007PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2020

2020-06-26

JO 50 SM 2008PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2020

2020-08-28

JO 50 SM 2009PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2020

2020-08-28

JO 50 SM 2010PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 2020

2020-09-25

JO 50 SM 2011

Det yrkesmässiga fisket i havet, september 2020

2020-10-30

JO 50 SM 2012

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2020

2020-11-27


Yrkesfisket i sötvatten

Yrkesfiske i sötvatten
Utgåva BeskrivningDatum

JO 56 SM 2001PDF

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

2020-06-12


Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Fritidsfiske
Utgåva BeskrivningDatum

JO 57 SM 2001

Fritidsfisket i Sverige 2019

2020-07-02

JO 57 SM 1901PDF

Fritidsfisket i Sverige 2018

2019-06-28

JO 57 SM 1802PDF

Fritidsfisket i Sverige 2017

2018-06-05

JO 57 SM 1801PDF

Fritidsfisket i Sverige 2016

2018-01-26

JO 57 SM 1703PDF

Fritidsfisket i Sverige 2015

2018-01-26

JO 57 SM 1702PDF

Fritidsfisket i Sverige 2014

2018-01-26

JO 57 SM 1701PDF

Fritidsfisket i Sverige 2013

2018-01-26


Publicerad: 2013-12-03
Uppdaterad: 2020-08-28
Sidansvarig: Webbredaktion