SM-Statistiska Meddelanden 2019

Hitta på sidan

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Statistiken över yrkesfisket i havet innehåller även uppgifter om fiskefartyg.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Yrkesfisket i havet

Yrkesfiske i havet
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 55 SM 2001 Pdf, 1.1 MB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2019

2020-06-08

JO 55 SM 1901 Pdf, 1.1 MB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2018

2019-06-07

JO 50 SM 1901 Pdf, 678.7 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2018

2019-01-14

JO 50 SM 1902 Pdf, 677.3 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2018

2019-02-01

JO 50 SM 1903 Pdf, 495.9 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2019

2019-03-01

JO 50 SM 1904 Pdf, 675.4 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2019

2019-03-29

JO 50 SM 1905 Pdf, 676.4 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2019

2019-04-26

JO 50 SM 1906 Pdf, 678.2 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2019

2019-05-31

JO 50 SM 1907 Pdf, 679.1 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2019

2019-06-28

JO 50 SM 1908 Pdf, 678.2 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2019

2019-08-30

JO 50 SM 1909 Pdf, 677.7 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2019

2019-08-30

JO 50 SM 1910 Pdf, 677.8 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 2019

2019-09-27

JO 50 SM 1911 Pdf, 677.5 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, september 2019

2019-11-01

JO 50 SM 1912 Pdf, 677.5 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2019

2019-11-29

Yrkesfisket i sötvatten

Yrkesfiske i sötvatten
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 56 SM 2001 Pdf, 504.7 kB.

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2019

2020-06-08

JO 56 SM 1901 Pdf, 504 kB.

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2018

2019-06-07

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Fritidsfiske
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 57 SM 2001 Pdf, 847.3 kB.

Fritidsfisket i Sverige 2019

2020-06-29

JO 57 SM 1901 Pdf, 826.4 kB.

Fritidsfisket i Sverige 2018

2019-06-28

JO 57 SM 1802 Pdf, 785.4 kB.

Fritidsfisket i Sverige 2017

2018-06-05

JO 57 SM 1801 Pdf, 662.4 kB.

Fritidsfisket i Sverige 2016

2018-01-26

JO 57 SM 1703 Pdf, 513.5 kB.

Fritidsfisket i Sverige 2015

2018-01-26

JO 57 SM 1702 Pdf, 512.3 kB.

Fritidsfisket i Sverige 2014

2018-01-26

JO 57 SM 1701 Pdf, 662.1 kB.

Fritidsfisket i Sverige 2013

2018-01-26


Publicerad: 2020-01-07
Uppdaterad: 2020-07-08
Sidansvarig: Webbredaktion