SM – Statistiska Meddelanden 2021

Hitta på sidan

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Statistiken över yrkesfisket i havet innehåller även uppgifter om fiskefartyg.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Yrkesfisket i havet

Yrkesfiske i havet
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 55 SM 2101 Pdf, 1.1 MB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2020

2021-06-11

JO 50 SM 2101 Pdf, 675.8 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2020

2021-01-15

JO 50 SM 2102 Pdf, 676.7 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2020

2021-01-29

JO 50 SM 2103 Pdf, 664.3 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2021

2021-02-26

JO 50 SM 2104 Pdf, 673.4 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2021

2021-03-26

JO 50 SM 2105 Pdf, 676.8 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2021

2021-04-30

JO 50 SM 2106 Pdf, 677.8 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2021

2021-05-28

JO 50 SM 2107 Pdf, 678.1 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2021

2021-07-02

JO 50 SM 2108 Pdf, 677.9 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2021

2021-08-27

JO 50 SM 2109 Pdf, 677.3 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2021

2021-08-27

JO 50 SM 2110 Pdf, 677.2 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 2021

2021-10-01

JO 50 SM 2111 Pdf, 678.1 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, september 2021

2021-10-29

JO 50 SM 2112 Pdf, 683.7 kB.

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2021

2021-11-26


Yrkesfisket i sötvatten

Yrkesfiske i sötvatten
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 56 SM 2101 Pdf, 503.9 kB.

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

2021-06-11


Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Fritidsfiske
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 57 SM 2001

Fritidsfisket i Sverige 2019

2020-07-02

JO 57 SM 1901

Fritidsfisket i Sverige 2018

2019-06-28

JO 57 SM 1802

Fritidsfisket i Sverige 2017

2018-06-05

JO 57 SM 1801

Fritidsfisket i Sverige 2016

2018-01-26

JO 57 SM 1703

Fritidsfisket i Sverige 2015

2018-01-26

JO 57 SM 1702

Fritidsfisket i Sverige 2014

2018-01-26

JO 57 SM 1701

Fritidsfisket i Sverige 2013

2018-01-26


Publicerad: 2022-01-11
Uppdaterad: 2021-11-26
Sidansvarig: Webbredaktion