Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Hitta på sidan

Bidraget ges för avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.

Syfte och mål

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att framtill 2023 fördela bidrag på sammanlagt 170 miljoner kronor till åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Sökande

Kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund.

Villkor

Bidraget delas ut med stöd av förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, samt med medel angivna i Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev.

Hur stort är bidraget

Högst 90 procent av kostnaden för bidragsberättigade åtgärder.

Exempel på åtgärder

Investeringar i en teknik eller metod som har till huvudsakligt syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk, förstudier eller andra förberedande åtgärder inför investeringar i en sådan teknik eller metod.

Mer information

Naturvårdsverket - Utlysning av investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk  

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion