Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten

Hitta på sidan

Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag för att genomföra åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Bidrag får fördelas till dagvattenåtgärder som minimerar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.

Syfte och mål

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att mellan 2018–2020 fördela bidrag på sammanlagt 145 miljoner kronor till åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Sökande

Offentliga och privata huvudmän men inte privatpersoner, till exempel kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag.

Villkor

Bidraget delas ut med stöd av förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, samt med medel angivna i Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev.

Hur stor är bidraget

Upp till 90 procent av kostnaden för bidragsberättigade åtgärder. För företag baseras stödnivån på företagets storlek.

Exempel på åtgärder

Investeringar i teknik eller i andra åtgärder som syftar till att rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar, eller på annat sätt minska spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, samt för-studier och andra förberedande åtgärder inför sådana investeringar.

Mer information

Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev 2023

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2023-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion