Hitta på sidan

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

De svenska huvudfinansiärerna är:

  • Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
  • Naturvårdsverket
  • Forskningsrådet Formas
  • MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
  • Vetenskapsrådet
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Vinnova

EU bidrar med upp till 50 procent av finansieringen.

BONUS webbportal kan man läsa vidare om forskningsprogrammet för Östersjön.

Som en fortsättning på Bonus finns nu samverkansprojektet Banos.

Publicerad: 2014-03-12
Uppdaterad: 2020-06-09
Sidansvarig: Webbredaktion