Utlysning av medel till forskningsprogram – Multifunktionalitet i landskapet – vägar till omställning

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja ett forskningsprogram som studerar hur samverkan enligt ekosystemansatsen kan förverkligas på bred front i olika landskap.

Läs mer om Utlysning av medel till forskningsprogram – Multifunktionalitet i landskapet – vägar till omställning på Naturvårdsverkets hemsida.

Utlysningen görs i två steg. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att i ett första steg komma in med en programbeskrivning där ett förslag till konsortium och program med delområden presenteras.

Sista ansökningsdag för steg 1 var 15 oktober 2021. Steg 2 öppnade i december 2021 och stängde 15 februari 2022.

Publicerad: 2021-05-21
Sidansvarig: Webbredaktion