Utlysning av medel till forskningsprogram: Hållbar klimatomställning och klimatanpassning

Stöd till forskning om hållbar klimatomställning och klimatanpassning.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka tillämpad och policyrelevant forskning i ett femårigt program som kopplar samman frågor om minskad klimatpåverkan, effektiv klimatanpassning och återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens i linje med nationella miljökvalitetsmål och globala målen för hållbar utveckling.

Publicerad: 2022-05-09
Sidansvarig: Webbredaktion