Utlysning av forskningsmedel om vattenkraftens miljöpåverkan

Stöd till forskning om påverkan från vattenkraft och andra dammar på samhälle, landskap, ekosystem och arter.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning om påverkan från vattenkraft och andra dammar på samhälle, landskap, ekosystem och arter. Syftet är att öka kunskapen om vattenkrafts- och fiskevårdsrelaterade frågor för att underlätta genomförandet av Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften.

Publicerad: 2022-05-09
Sidansvarig: Webbredaktion