Utlysning av forsknings- och projektmedel genom Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Hitta på sidan

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar för positiva effekter i Norden. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland.

Aktuella utlysningar

Det finns inga aktuella utlysningar just nu.


Tidigare utlysningar


Områden berättigade att söka

För 2018 har HAV-gruppen valt att använda sina forskningsprojektmedel till projekt och aktiviteter inom områdena nedan.

Farliga ämnen i havet

Plast och marint avfall

  • Harmonisering och utveckling av provtagnings- och analysmetoder för mikroplast i olika slags prover i havsmiljön det vill säga för metoder för vatten, sediment och biota. Ökad kunskap om förekomst och effekter av mikroplast i hav och marin biota och i människor, till exempel kan geografiska skillnader studeras.
  • Informationskampanj för barn och ungdomar, om de vanligast förekommande avfallstyperna vid kusten och i utsjön.
  • Insamling och behandling av använda fiskeredskap och annan använd utrustning från till exempel fiskodling.

Oljebekämpning

  • Förmedling av ny kunskap inom området oljebekämpning under Arktiska förhållanden i samarbete med Köpenhamnsavtalet.

Biologisk mångfald

  • Invasiva arters påverkan på marina habitat-typer i Nordiska havsområden.
  • Fiskerifria områdens inflytande på biodiversitet i Nordiska havsområden.
  • Hur påverkar undervattensbuller marina arter i havet?
Publicerad: 2017-05-09
Uppdaterad: 2020-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion