Sjögull | Nymphoides peltata

Sjögull är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

Latinskt namn: Nymphoides peltata
Svenskt namn: sjögull
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Asien, och Centraleuropa
Första fynd i Sverige: 1850-1899
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Sjögull i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 148.4 kB.
Informationsblad: Ladda ner infoblad Pdf, 447.9 kB.


Sjögull beskrivs som vacker men förrädisk. Den breder gärna ut sig över stora ytor, och växtdelar som lossnar kan driva i väg, slå rot och bilda nya kolonier.

Sjögull är en av de invasiva arter som man på olika sätt försöker bekämpa i Sverige.

Hur känns de igen?

Sjögull har rundade, näckrosliknande blad med vågig kant. Bladen är åtta centimeter långa, vilket är mindre än vanliga näckrosblad. Undersidan av bladen är ofta rödprickiga.

Sjögull.

Sjögull har näckrosliknande blad med vågig kant. Foto: Tanaka Juuyoh (CC BY 2.0).

Blomman skjuter upp en bit över vattenytan (under juli till augusti) och har fem gula kronblad.

Svenska fynd

Första dokumentationen är från 1870. Då beskrevs den som förvildad i bland annat Lunds botaniska trädgård.

I modern tid (2015) har den observerats i 19 vattensystem, från Mälardalen och söderut.

Från och med december har de en viloperiod. Då bryts det mesta av växten ner, sedan tar tillväxten ny fart i maj.

Sjögull kan sprida sig dels med frön (både genom själv- och
korspollinering) och med vegetativa delar. De kan växa snabbt. På två
månader kan de skjuta i väg fem meter långa revor längs botten. Revor
med rötter sträcker sig även mot ytan och varje reva kan bilda ett nytt
bestånd.

Hur lever de?

De växer i sötvatten, från ytan och ned till tre meters djup. Växterna är rotade i botten, och har flytblad som nästan helt kan täcka vattenytan där de finns. De blommar under juli till augusti.

Hur kom de hit?

Sjögull kommer ursprungligen från Centraleuropa och Asien. Den introducerades avsiktligt i Sverige under 1800-talet. Främst som prydnadsväxt i dammar, men även som försök att främja fisket. Tanken var att täta bestånd av sjögull skulle skydda fiskyngel.

Möjliga effekter

Massiva bestånd av sjögull kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Det påverkar människor direkt genom att försvåra för bad, fiske och båttrafik. Livet under ytan kan även påverkas negativt, då det blir lite solljus i vattnet.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hindra spridning i svenska vatten

Det går att aktivt försöka hindra ytterligare spridning av sjögull. Köp helst inte sjögull. Om de redan finns i en damm måste man vara ytterst noga med att växtdelar inte kan nå vattendrag eller sjöar.

Undvik att köra med motorbåt bland sjögull eftersom växtdelar då kan lossna och sprida sig. Slå heller inte bestånd av sjögull, det kan förvärra situationen om inte alla växtdelar samlas upp.

Kontakta Länsstyrelsen eller kommunen för rådgivning om det är problem med sjögull vid till exempel bryggor och stränder.

Håll utkik i sjöar och vattendrag, och rapportera genast vid upptäckt. Mindre mängder kan bekämpas. Har beståndet hunnit sprida sig kan utrotning bli svårt om än inte omöjlig.

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion