Vilken påverkan har sälen på olika fiskbestånd?

Säl är en topp-predator högst upp i näringskedjan och äter fisk. De kan därför påverka storleksstrukturen, sammansättningen och återhämtningen av fiskarter i olika områden.

Det finns dock inget entydigt svar på i vilken omfattning och på vilket sätt sälen påverkar olika fiskarter, eller de som lever på fisket av dessa arter – olika studier har gett olika resultat. Därför ger Havs- och vattenmyndigheten bidrag till forskningsstudier för att samla in mer kunskapsunderlag om toppredatorers effekt på fisksamhällen och ekosystem, i olika områden runt Sverige.

Säl och fisk är värdar för parasiter i olika stadier. Förekomsten av nematoder, så kallad torskmask, har rapporterats öka mycket i Östersjötorsk och har även ökat något i säl. Kopplingen mellan säl, parasiter och fiskbestånd är dock komplicerad. Orsaken till ökningen är inte klarlagd och få studier är gjorda i ämnet.

Klart är att parasiterna, tillsammans med andra miljöfaktorer, kan påverka fiskens överlevnads- och fortplantningsförmåga, samt dess kvalitet och pris.

Läs mer om fiskets påverkan på säl.

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion