Vad kan man göra för att minska påverkan från säl på fiske?

Exempelvis kan man arbeta med följande:

  • Sälsäkra redskap och sälskrämmor, där sälar skräms bort av störande ljud, kan göra det lättare att fiska i områden där man haft problem med sälskador. Läs mer om utvecklingen av sälsäkra redskap och sälskrämmor på hemsidan för Program Sälar och Fiske, som stöds av HaV. På SLU:s hemsida kan du läsa mer om skonsamma och sälsäkra redskap.
  • Fiskare inom det småskaliga fisket kan söka ersättning för skador orsakade av säl. Här kan du läsa mer om hur du söker ersättning
  • Skyddsjakt på säl utförs mot sälar som skadar fiskeredskap. Förvaltningsmyndighet för skyddsjakten är Naturvårdsverket. Du kan läsa mer om säljakt på Naturvårdsverkets hemsida.
  • Ofta behövs en kombination av olika typer av lösningar som anpassas till lokala förhållanden.
  • Från den 29 november 2019 tillåts licensjakt på gråsäl i Sverige. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Du kan också söka bidrag till förebyggande åtgärder.
  • HaV stöder utveckling och införande av sälsäkra redskap, dels genom att ge stöd till Jordbruksverket för förebyggande åtgärder, dels genom forsknings- och utvecklingsprojekt som Program sälar och fiske.
Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion