Vad kan man göra för att minska påverkan från säl på fiske?

Exempelvis kan man arbeta med följande:

  • Sälsäkra redskap och sälskrämmor, där sälar skräms bort av störande ljud, kan göra det lättare att fiska i områden där man haft problem med sälskador. . HaV stöder utveckling och att använda sälsäkra redskap, dels genom att ge stöd till Jordbruksverket att användas till förebyggande åtgärder inom EHFF (Europeiska Havs- och fiskerifonden), dels genom forsknings- och utvecklingsprojekt som Program Sälar och Fiske.
  • Läs mer om utvecklingen av sälsäkra redskap och sälskrämmor på hemsidan för Program Sälar och Fiske, som stöds av HaV. På SLU:s hemsida kan du läsa mer om skonsamma och sälsäkra redskap.
  • Fiskare inom det småskaliga fisket kan söka ersättning för skador orsakade av säl. Här kan du läsa mer om hur du söker ersättning
  • Skyddsjakt på säl utförs mot sälar som skadar fiskeredskap. Förvaltningsmyndighet för jakt är Naturvårdsverket. Du kan läsa mer om säljakt på Naturvårdsverkets hemsida. Jägare kan söka bidrag hos länsstyrelsen för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits med stöd av beslut från Naturvårdsverket avseende skyddsjakt och licensjakt. Ersättningen utgår endast för sälar som destruerats vid godkänd anläggning. Sök bidrag hos Länsstyrelsen.
  • Ofta behövs en kombination av olika typer av lösningar som anpassas till lokala förhållanden.
  • Från den 1 februari 2022 kan Naturvårdsverket besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl i Sverige. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Du kan också söka bidrag till förebyggande åtgärder.
  • HaV stöder utveckling och införande av sälsäkra redskap, dels genom att ge stöd till Jordbruksverket för förebyggande åtgärder, dels genom forsknings- och utvecklingsprojekt som Program sälar och fiske.
Publicerad: 2019-04-18
Uppdaterad: 2021-10-04
Sidansvarig: Webbredaktion