Vad är målet med förvaltningen av säl?

De övergripande målen är att de respektive sälarterna ska ha gynnsam bevarandestatus och dess påverkan på mänskliga intressen ska vara neutral eller positiv. Gynnsam bevarandestatus är en term i art- och habitatdirektivet det innebär att sälen ska leva ett bra liv.

HaV har för avsikt att bedriva en sälförvaltning med utgångspunkt att den är ekosystembaserad, det vill säga ekologisk, social och ekonomisk hållbar i användningen av natur och naturresurser. Och att den är adaptiv, det vill säga att ny kunskap om arten, livsmiljön och de åtgärder som införs är föremål för regelbunden omprövning.

HaV har förvaltningsplaner för gråsäl i Östersjön och knubbsäl i Västerhavet.

Tidigare fanns det åtgärdsprogram för vikare samt knubbsälspopulationen i Kalmarssund. I praktiken förvaltas de på samma sätt som knubbsäl i Västerhavet och med samma mål och verktyg som de andra arterna.

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion