Vad är målet med förvaltningen av säl?

  • De övergripande målen är att de respektive sälarterna ska ha gynnsam bevarandestatus och dess påverkan på mänskliga intressen ska vara neutral eller positiv. Gynnsam bevarandestatus är en term i art- och habitatdirektivet det innebär att sälen ska leva ett bra liv.

  • HaV har för avsikt att bedriva en sälförvaltning med utgångspunkt att den är ekosystembaserad, det vill säga ekologisk, social och ekonomisk hållbar i användningen av natur och naturresurser. Och att den är adaptiv, det vill säga att ny kunskap om arten, livsmiljön och de åtgärder som införs är föremål för regelbunden omprövning.

  • HaV har förvaltningsplaner för gråsäl i Östersjön och knubbsäl i Västerhavet.

  • Tidigare fanns det åtgärdsprogram för vikare samt knubbsälspopulationen i Kalmarssund. I praktiken förvaltas de på samma sätt som knubbsäl i Västerhavet och med samma mål och verktyg som de andra arterna.
Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion