Hur sprids så kallad torskmask och sälmask från säl till fisk?

  • Säl och tumlare är så kallade huvudvärdar för parasiten torskmask (kan även kallas sälmask), vilket innebär att masken lever och fortplantar sig där i vuxet stadie. Parasiter påverkar sälarnas hälsotillstånd negativt. Parasiternas ägg sprids från sälens avföring ut i havet och blir till larver.

  • Fisken får i sig parasiten via mindre djur och blir därmed mellanvärd. Vid kraftig infektion av parasiten kan fisken drabbas av försämrad simförmåga, motståndskraft och hälsostatus.

    • Förekomsten av nematoder, så kallad torskmask, har rapporterats öka mycket i Östersjötorsk och har även ökat något i säl. Kopplingen mellan säl, parasiter och fiskbestånd är dock komplicerad, inte minst eftersom fler värdar ingår i parasitens livscykel.

    • Orsaken till ökningen är inte heller klarlagd och få studier är gjorda i ämnet. Klart är att parasiterna, tillsammans med andra miljöfaktorer, kan påverka fiskens överlevnads- och fortplantningsförmåga, samt dess kvalitet och pris.

Länkar till sidor, rapporter och nyheter som rör torsk- och sälmask

Länk

Källa

Torskmask hos fisk

SVA


Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion