Hur samverkar länderna runt Östersjön för sälförvaltning?

Sälar lever längs hela vår kuststräcka, är mycket rörliga och i hög grad nationsöverskridande. Vad som görs inom sälförvaltningen i ett land påverkar populationerna i andra länder. Därför samverkar Sverige med andra Östersjöländer inom Helcom (Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission).

Sälen är viktig för miljön i Östersjön och dess ekosystem. Den har bland annat stor betydelse som så kallad topp-predator, eftersom de lever högst upp i näringskedjan. Inom Havsmiljödirektivet och miljöövervakningen används därför data om sälens populationsstorlek, spridningsmönster och hälsa som viktiga indikatorer på miljön i Östersjön.

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion