Hur många sälar behövs för att arterna ska klara sig?

Bevarandemässigt kan man motivera olika nivåer. Det är osäkert om ekosystemet idag klarar av de beståndsstorlekar som fanns i början på 1900-talet, efter många år av kraftig mänsklig påverkan. Utifrån genetiska hänsyn kan man också sätta olika nivåer, beroende på artens aktuella hot och reproduktiva förmåga. Gränsen för att tillåta jakt är inom Helcom satt till 10000 sälar per population. På 1980-talet fanns enbart ett par tusen per art.

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion