Hur fungerar säljakten?

Skyddsjakt är den enda säljakt som är tillåten för närvarande (april 2019), och Naturvårdsverket är ansvarig myndighet. Jakten är till för att skydda fiskeredskap och utförs av licensierade jägare. År 2019 får maximalt 1 100 gråsälar, 600 knubbsälar och 200 vikare fällas i den beslutade skyddsjakten. 2018 rapporterades att 499 gråsälar av maximalt 740 blev skjutna. En del av dessa skickas in för provtagning till Naturhistoriska riksmuseet.

Vad gäller licensjakt på säl har Naturvårdsverket tidigare utrett frågan och kommit fram till att det kan införas. Frågan var uppe i riksdagen den 4 april 2019 där det beslutades att uppmana regeringen att införa licensjakt på säl. Motiveringen var att sälstammen ökar och hotar fiskbestånden och det kustnära fisket i Östersjön.

Här kan du läsa riksdagsbeslutet den 4 april 2019

HaV har som förvaltningsmyndighet inget emot licensjakt, men vi tror inte att införande av licensjakt i sig löser problematiken med sälskadorna för yrkesfisket. Men det kan vara en av flera åtgärder för att minska skadorna, där ett exempel på en annan åtgärd är användning av sälsäkra redskap. Licensjakt måste vara vetenskapligt underbyggd och utformad enligt ett särskilt regelverk för att få genomföras. Hänsyn behöver också tas till våra förvaltningsmål, samt till konventioner och internationella åtaganden för att skydda arter.

Skyddsjakt är en insats som är riktad mot de säl-individer som orsakar skador på fiskeredskap, när det inte finns någon annan lämplig lösning.

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion