Får jag jaga säl?

Skyddsjakt är den enda tillåtna jaktformen för vikare, medan Naturvårdsverket kan besluta om licensjakt för gråsäl och knubbsäl. Naturvårdsverket får besluta om skyddsjakt om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

När Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på myndighetens initiativ görs det genom att ge en tilldelning i de län som är aktuella för skyddsjakt för respektive art varje år. För samtliga arter gäller att jakten avbryts när kvoten är fylld. Mer om jakt på säl hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion