Vad gör Hav för att förbättra läget för torsken?

I underlaget Pdf, 1.3 MB. HaV skickat till regeringen föreslår vi ett batteri av olika åtgärder som i de flesta fall kopplar an till pågående förvaltningsinsatser eller forskningsområden. Det är viktigt att påpeka att det kommer att ta lång tid innan flera av dem kan få effekt. Gamla miljösynder som t.ex. övergödning tar tid att ta hand om. Vi tittar på helheten. Det handlar om att tillämpa en ekosystembaserad förvaltning där vi jobbar långsiktigt och kontinuerligt för en god havsmiljö inbegripet torsken och dess livsmiljöer. Arbetet med genomförandet av vattendirektivet och havsmiljödirektivet, fiskereglering och bevarande av viktiga livsmiljöer i havet kommer att vara avgörande för torskens fortlevnad. Vi uppdaterar just nu åtgärdsprogrammet för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Där ingår flera åtgärder som kan göra skillnad för torsken. Åtgärdsprogrammet ska skickas på remiss i november 2020.

Publicerad: 2020-06-18
Sidansvarig: Webbredaktion