Varför stoppar ni inte fisket av lax?

I havet sker fiske efter lax både på svaga och starka bestånd av lax. Vår förvaltning av laxbestånden går mot en beståndsbaserad förvaltning och i framtiden kanske det blir möjligt att med gott resultat anpassa fiskebestämmelserna på olika kustområden efter beståndens status. I enskilda älvar eller i älvmynningar är det förstås redan möjligt att stoppa fisket om det behövs. Hittills har det inte ansetts vara nödvändigt men det finns anledning utreda behovet om bestånd kraftigt försvagas. Den kvot som EU beslutar om för yrkesfisket kan HaV inte minska men vi kan, med hänsyn till fiskevården, bestämma hur, var och när fisket får ske.

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion