Om tiaminbrist är problemet, varför tillför ni inte bara tiamin till laxen?

I laxodlingarna tillförs tiamin ofta regelmässigt till rommen (badning i tiamin) men ibland injiceras också laxhonor före det att befruktning sker av honans rom. Framförallt badning av rommen i tiamin har visat positiva resultat på överlevnaden för laxynglen.

I en älv där laxen leker naturligt går det förstås inte att bada rommen i tiaminlösning. Försök har gjorts med att fånga, tiaminbehandla och återutsätta återvandrande laxhonor i Ume-/Vindelälvens mynning för att undersöka om en sådan behandling förbättrar överlevnad och vandringsbeteende upp i älven. Preliminära resultat visar att behandlingen ger små visade effekter. Mer forskning behövs sannolikt.

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion