Hur stort är yrkesfisket efter lax i Sverige?

Svenska yrkesfiskare fångar i Östersjön ungefär 25 000 laxar och i utbyggda vattendrag med utplanterade laxungar ungefär 10 000 laxar. Den totala laxkvoten för samtliga länders yrkesfiske i Östersjön är drygt 91 000 laxar. Yrkesfiske i vattendragen och fritidsfiske ingår inte i kvoten.

För yrkesfiske efter lax på västkusten tas inte beslut om någon kvot. Detta fiske är av mycket liten omfattning.

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion