Hur mår Östersjölaxen?

Bestånden i älvarna i Norrland har generellt förbättrats stadigt under den senaste tioårsperioden främst på grund av att yrkesfiskets kvoter för laxfiske mer än halverats och för att yngeldödlighet, så kallad M74-dödlighet har reducerats. Omfattande åtgärder för att återställa laxens livsmiljö efter epoken med flottledsrensning av älvarnas botten och stränder har också betytt mycket. Bestånden i mellersta och framförallt södra Sverige har inte förbättrats trots att fisket minskat. Sannolikt beror det på miljöförhållandena i vattendragen.

Sedan 2014 har några av laxbestånden i Norrland försämrats på grund av att för få laxar vandrat upp för lek och på grund av hög dödlighet på vuxen lax i vattendragen innan leken på hösten. Det finns också tecken på en ökande yngeldödlighet i sjukdomen M74.

Utvecklingen för vildlaxbestånden i Norrbottens län

Graf. Kurva pekar uppåt.

Fig. Utvecklingen för vildlaxbestånden beskriven som produktion av laxsmolt i tusental. Observera att att skalorna på Y-axeln skiljer mellan figurerna. Källa: ICES WGBAST Report 2018, ICES CM 2018/ACOM:10.

Utvecklingen för vildlaxbestånden i Västerbottens och Västernorrlands län

Graf. Kurvan pekar uppåt.

Fig. Utvecklingen för vildlaxbestånden beskriven som produktion av laxsmolt i tusental. Observera att att skalorna på Y-axeln skiljer mellan figurerna. Källa: ICES WGBAST Report 2018, ICES CM 2018/ACOM:10.

Utvecklingen för vildlaxbestånden i Gävleborgs län

Graf. Kurvan pekar uppåt.

Fig. Utvecklingen för vildlaxbestånden beskriven som produktion av laxsmolt i tusental. Observera att att skalorna på Y-axeln skiljer mellan figurerna. Källa: ICES WGBAST Report 2018, ICES CM 2018/ACOM:10.

Utvecklingen för vildlaxbestånden i Kalmar och Blekinge län

Graf. Kurvan pekar uppåt.

Fig. Utvecklingen för vildlaxbestånden beskriven som produktion av laxsmolt i tusental. Observera att att skalorna på Y-axeln skiljer mellan figurerna. Källa: ICES WGBAST Report 2018, ICES CM 2018/ACOM:10.

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion