Hur mår laxen på västkusten (Atlantlaxen)?

Laxbestånden på svenska västkusten har försvagats under den senaste tioårsperioden. Detta trots omfattande åtgärder för att förbättra miljöförhållandena i vattendragen och reglering av fisket både i Atlanten, på svenska västkusten och i vattendragen. Det beror främst på att en allt mindre andel av de laxungar som vandrar ut i Atlanten för tillväxt överlever och återkommer till sin hemälv. Orsaken är förändring av havsmiljön i norra Atlanten med förändring av tillgång på föda och konkurrens från andra fiskarter som följd av det.

Under senare år finns en tendens på ökad dödlighet för vuxen lax som återvandrar för lek men inte i samma utsträckning som i Östersjöns älvar.

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion