Hur mår laxen i Vänern?

Det finns två laxbestånd i Vänern som leker i Klarälven respektive Gullspångsälven. Båda bestånden är mycket svaga på grund av att vattenkraftutbyggnaden allvarligt skadat laxens livsmiljö och hindrar vandring förbi kraftverken. Beståndet i Klarälven upprätthålls delvis genom kompensationsodling och utsättning vid nedersta vandringshindret samt flyttning av lax till uppströms belägna lekområden.

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion