Hur drabbas andra länder av dödlighet på lax i svenska vatten?

De svenska älvarna, inräknat Torne älv, producerar 90 – 95 procent av all vildlax i hela Östersjön. Därför påverkas även andra länders fiske negativt om produktionen av laxungar i svenska älvar och vattendrag minskar. Trots att produktionen av laxungar i vattendragen har ökat under den senaste tioårsperioden har inte laxkvoterna ökat. Det beror till stor del på den reformerade gemensamma fiskeripolitiken från 2014 som har satt högre mål för produktionen av laxungar än tidigare vilket i sin tur innebär att det behövs fler återvandrande vuxna laxar för lek. Ökad dödlighet på lax har också varit ett av skälen till att EU:s fiskeministrar beslutade att sänka laxkvoten i Östersjön 2018 med 5 % jämfört med 2017 års kvot.

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion