Hur arbetar HaV med forskning kring lax och laxhälsa?

HaV har inget uppdrag att bedriva forskning och har inget eget forskningsanslag att fördela. Vi arbetar på flera andra sätt för att forskning som är viktig för HaV:s arbete ska genomföras, exempelvis fiskförvaltningen.

Här följer några exempel på hur vi jobbar:

  • HaV identifierar kontinuerligt behov av ny långsiktig kunskap och deltar i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för myndighetens verksamhet.
  • Vi etablerar långsiktiga samarbeten med forskningsfinansiärer, expertmyndigheter och universitet.
  • Vi samverkar med internationella forskningsfinansiärer genom att visa på de behov av forskning som HaV ser behövs.
  • Vi tillgängliggör också resultat från forskning, analyser och utredningar genom seminarier, nyhetsbrev och publikationer.
  • Vårt bibliotek finns öppet för allmänheten. Där kan man till exempel få hjälp med att söka i databaser efter forskningsartiklar.
Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion