Finns det andra förklaringar till dödlighet på lax än tiaminbrist?

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har på HaV:s uppdrag undersökt laxar som visar tecken på att vara sjuka eller skadade. En del av de undersökta laxarna uppvisar tecken på bakterie- och virusinfektioner. Fysiska skador förekommer också på grund av bitskador från bland annat säl samt skador från fiskredskap som nät, laxfällor, krokfiske med långlinor och drag/flugor. Ofta angrips skadade eller sjuka fiskar av svampinfektion i slutstadiet innan fisken dör.

Läs mer i pressmeddelande från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion