Naturvårdsverket

Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos Naturvårdsverket. För att få den senaste informationen är det viktigt att du även går till Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverket har också tillfälliga stöd och utlysningar som vi inte tar upp nedan. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Bidrag
Bidrag Kategorier
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt Friluftsliv,
Naturvård
EU:s miljöprogram LIFE Rinnande vatten,
Våtmark,
Övergödning,
Biologisk mångfald,
Vattenvård,
Naturvård,
Klimat
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk Dagvatten,
Grundvatten,
Övergödning,
Vattenkvalitet,
Vattenvård
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten Dagvatten,
Grundvatten,
Övergödning,
Vattenkvalitet,
Vattenvård
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. Marint skräp,
Avfall
Ideella organisationer Naturvård
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion