Aktuella forskningsutlysningar

Information om aktuella och tidigare forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

Mer information

Här kan du hitta information om pågående projekt finanserade av Miljöforskningsanslaget och BONUS, samt av HaV tillsammans med andra medlemsländer i Joint Programming Initiative (JPI) .