Djurplankton i sjöar

Djurplanktonsamhällen förändras vid många olika miljöförändringar, till exempel övergödning, försurning, kontaminering med metaller och förändringar av fiskfaunans sammansättning. En analys av djurplanktonsamhällen ger därför information om effekter av olika typer av miljöstörningar.

Om undersökningstypen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-11-01
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer sjöar
  • Kategori: Plankton

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Information om biomassa och artsammansättning hos djurplankton kan kombineras med information om fisk, bottenfauna och växtplankton för att beskriva ekosystemstruktur. Djurplankton har en central plats i den pelagiska näringsväven och speglar och påverkar växtplankton och fisksamhällen.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Djurplan Pdf, 102 kB.kton Pdf, 102 kB. i sjöar Pdf, 102 kB.

Arbetsmaterial 1996-2003

 

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion