Djupstratifierat provfiske med småryssjor

Provfisken i kustområden är en viktig utgångspunkt för bedömning av miljöstatus och ekologisk status i kustvatten och för uppföljning av biologisk mångfald.

Syfte och mål med undersökningstypen

Resultaten från provfiske med ryssjor används för att bedöma kustfiskbeståndens variation i tid och rum i relation till definierade förvaltningsmål. Provfisken med tidsserieperspektiv används för att följa upp långsiktiga förändringar i miljöstatus. Genom att samtidigt följa utvecklingen över tid i flera provfiskeområden är det möjligt att utvärdera den geografiska omfattningen av de förändringar som sker.

Provfisken i inventeringssyfte används för att identifiera rumsliga utbredningsmönster och som underlag för statusbedömning och marin planering.

Provfisken med ryssjor används idag i den samordnade miljöövervakningen för att följa utvecklingen hos kustfisk vid västkusten, samt inom recipientkontrollen enligt undersökningstypen Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten.

Djupstratifierat provfiske med småryssjor rekommenderas för provfisken med ryssjor som initieras i nya områden och provfisken i inventeringssyfte.

Publicerad: 2016-09-16
Sidansvarig: Webbredaktion