Förbud mot fiske av sill och skarpsill i Skagerrak och Kattegatt

Förbud mot visst svenskt yrkesmässigt fiske av sill och skarpsill i Skagerrak och Kattegatt för fartyg som inte innehar särskilt tillstånd från och med den 21 november 2011
Årets svenska kustkvot av sill om 198 ton i Skagerrak och Kattegatt är uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt yrkesmässigt fiske av skarpsill med vadredskap och svenskt yrkesmässigt fiske av sill med alla redskap i områdena från och med den 21 november för fartyg som inte har särskilt tillstånd enligt 4 kap. 6 § Fiskeriverkets föreskrifter (2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område. Efter den 22 november är det också förbjudet att landa eller omlasta skarpsill fångad med vadredskap eller sill som fångats i förbudsområdena under tillåten tid. Sådan skarpsill eller sill får inte heller försäljas i första led efter den 23 november.

 

 
Förändringarna framgår av författningen: HVMFS 2011:30 Pdf, 30.9 kB.

Publicerad: 2011-11-17
Sidansvarig: Webbredaktion