Hitta på sidan

Nationell LOVA-konferens 2023

Den nationella LOVA-konferensen är en årligen återkommande nationell träff för LOVA-handläggare. Handläggarträffen är riktad till handläggare på länsstyrelserna som jobbar med LOVA-bidraget.

Datum

21 november – 22 november

Tid

Tisdag den 21 november, klockan 12.00–17.00.

Onsdag den 22 november, klockan 9.00–14.00.

Deltagare

Länsstyrelsernas LOVA-handläggare.

Plats

Stockholm

Om händelsen

LOVA är ett bidrag som förmedlas via alla länsstyrelser för åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Kunskaps- och informationsutbyte genom myndighetssamverkan är en viktig del i arbetet med att stärka uppföljningen och effektivisera användningen av LOVA-bidraget.

Dagarna arrangeras av Länsstyrelsen Stockholm och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Stockholms webb.