Hitta på sidan

Seminarium om BBNJ-avtalet

BBNJ står för Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Vad innehåller det och vilka möjligheter finns det för Västra Indiska Oceanen?

Datum

11 oktober

Tid

Kl.13-16

Deltagare

Tjänstemän som arbetar med havsförvaltning, havsplanering och blå ekonomi i Västra Indiska Oceanen.

Plats

Online

Om händelsen

Under seminariet ska det nyligen antagna BBNJ-avtalet presenteras och diskuteras. BBNJ-avtalet är ett globalt FN-avtal som antogs den våren 2023 och rör skydd och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion. Fokus kommer ligga på avtalets delar om miljöbedömning, marina skyddade områden, marina genetiska resurser och kapacitetsbyggnad. Även möjligheter för finansiering ska diskuteras.

Genomförande av seminariet har finansierats genom SwAM Ocean, HaV:s program för internationell utveckling.