Hitta på sidan

Transparens i fiskförvaltning – hur påverkar det handel med fisk och miljöcertifieringar?

I samarbete med FiTI, Fisheries Transparency Initiative, anordnar Havs- och vattenmyndigheten seminariet “Government transparency in marine fisheries: What role does it play for fish trade and eco-certifications?”. Sveriges ambassadör för havet, Anna Lindstedt, inledningstalar. Seminariet är på engelska.

Datum

20 september

Tid

14.00-15.30

Deltagare

Öppet för alla.

Plats

Online. Anmäl dig på https://shorturl.at/bfhA5

Om händelsen

Den globala rörelsen för transparens och god samhällsstyrning underbyggs av många goda argument. Transparens ses som grundläggande för att genomföra moderna idéer såsom demokratiskt styre, tillhandahållande av offentliga tjänster och service och samtidigt väcka medborgarnas engagemang. Framförallt ses transparens som en viktig grundbult i att förbättra effektiv tillsyn och ansvarsutkrävande.

För att uppnå ett hållbart fiske finns det en generell förståelse för att allmänhetens tillgång till trovärdig information är avgörande. Med det sagt, argument för god samhällsstyrning är inte alltid tillräckliga för att övertyga om den politiska prioritering som behövs för att möjliggöra ett hållbart fiske i havet. Vikten av ekonomiska incitament är också stor.

I detta seminariet kommer ledande internationella experter diskutera vilka ekonomiska incitament som finns för att förbättra insynen i marin fiskeförvaltning, samt vilka utmaningar och förbättringsmöjligheter som finns idag. Diskussionen kommer särskilt behandla ekonomiska möjligheter som kopplar till fiskhandel och tredjepartscertifieringar av fisk och skaldjursprodukter genom exempelvis miljömärkning och andra typer av certifieringar.

Seminariet utgår ifrån den nya studien Benefits of government transparency in marine fisheries according to the FiTI Standard for eco-certification of fisheries.

Studien har finansierats genom SwAM Ocean, HaV:s program för internationell utveckling.