Hitta på sidan

Information om finansiering av lokala vattenvårdsåtgärder

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt LRF ger gemensam information om medel för lokala vattenvårdsåtgärder. Vi fokuserar på LOVA-medel, LONA-medel, stöd och ersättningar inom jordbrukspolitiken samt återvätningsprojekt. Mötet sker digitalt.

Datum

14 november

Tid

kl 10-12 tisdag 14 november (Digitalt möte)

Deltagare

Huvudmålgrupp är lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler lokala åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med lokalt vattenvårdsarbete.

Plats

Digitalt möte. En vecka innan mötet kommer du att få en länk skickad till den e-postadress du anger i anmälningsformuläret.

Du kan gå in på de delar av programmet du är intresserad av. Samma länk gäller hela mötet.

Om händelsen

Målet är att informera, ge möjlighet att ställa frågor och visa på utvecklingsbehov.

Skicka gärna in frågor och synpunkter redan nu till Anna Ek: anna.ek@havochvatten.se

Preliminärt program

Tider och programpunkter

Tid

Programpunkt

10.00

Välkomna

10.05

Information om havs- och vattenmiljöanslaget 1:11 och LOVA

10.25

Information om LONA

10.40

Information om återvätningsprojekt

10.50

Bensträckare

11.00

Information om aktuella stöd och ersättningar i jordbrukspolitiken 2023-2027

11.30

LRF lyfter betydelsen av åtgärdsarbetet och att utnyttja stödformerna

11.40

Avslutande information och frågor

Mötet avslutas senast klockan 12.00.

Anmälan

Sista anmälningsdag 3 november. Därefter kan du kontakta Anna Ek anna.ek@havochvatten.se om det finns platser kvar.