Hitta på sidan

Hur säkerställer vi framtidens försörjning av dricksvatten?

Resultat, erfarenheter och kunskapsspridning från det statliga stödet för bättre vattenhushållning, Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till ett seminarium i samarbete med Vatten 2023.

Datum

26 oktober

Tid

Klockan 10.00-16.00.

(Fika serveras 10-10.30)

Program

10.00 Fika

10.30 Välkomna

Resultat och effekter av arbetet med dricksvattenstödet

 • Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten
 • Ingrid Palmblad, enhetschef, Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Jeanette Frykner, Havs- och vattenmyndigheten, moderator

Kommunikation för en hållbar vattenanvändning

 • Sandra Nordström, kommunikationsstrateg, Sydvatten

Minskad vattenförbrukning genom innovation, aktiv fastighetsförvaltning och kommunikation

 • Akko Karlsson, Hållbarhetscoach, Västerviks Bostads AB
 • David Högström, Västervik Bostads AB

Brunskog ny vattentäkt och alternativ för användning av rejektvatten från ett framtida vattenverk för att skapa cirkulära hållbara flöden av vatten

 • My Olausson, Miljö- och processingenjör, Laholmsbuktens VA
 • Emma Johansson, VA-ingenjör, Laholmsbuktens VA

Lunch

13.00 Hur säkerställer vi Sveriges framtida vattenförsörjning

Cyanofritt - Utveckling och förbättring av övervakningen av cyanobakterier och algtoxiner vid Vombverket

 • Christian Alsterberg, Forskningsledare, Sydvatten AB

Brunströmning - En hydrologisk och hydrodynamisk modell av Bolmens sjösystem

 • Clemens Klante, Forskningsledare, Sydvatten AB

Lokala vattenskyddsföreskrifter för tre större enskilda dricksvattentäkter i Karlstad

 • Britt Carlsson, chef avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen. Karlstad kommun

Grevie vattentäkt – riskbedömning idag och med ett förändrat klimat

 • Ulrika Sabel, Strateg inom VA, Programledare Grevie vattentäkt, VA SYD

Fika

Vilket vatten till vad - hur kan vi spara dricksvatten genom att använda annat vatten till ändamål som ej kräver dricksvattenkvalitet? En vägledning för att komma igång!

 • Josefin Barup, Produktionschef Dricksvatten, VA SYD

SVAR Stärkt vattenförsörjning i Göteborgsregionen - ett regionalt projekt för att möta vattenbehovet i en tid av klimatförändringar, befolkningstillväxt och ökad vattenförbrukning

 • Joanna Friberg, Göteborgsregionen GR
 • Kristina Holm Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

15.30 Samtal om bredden av projektformen och effekterna av stödet utifrån myndighetens respektive en VA-aktörs perspektiv

 • Josefin Barup, Produktionschef Dricksvatten, VA SYD
 • Johan Kling avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten
 • Ingrid Palmblad Örlander, enhetschef, Länsstyrelsen i Kalmar län

Deltagare

Kommuner, dricksvattenproducenter, länsstyrelser och nationella samordningsgruppen för dricksvatten.

Plats

Svenska mässan, Göteborg.

Om händelsen

Klimatförändringarna påverkar försörjningen av dricksvatten. Effekterna kan ses redan idag och väntas bli större i framtiden. Åtgärder och insatser krävs för att Sverige ska ha en trygg, säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Regeringen har satsat stora resurser för att stödja kommuner för att säkerställa den framtida vattenförsörjningen genom åtgärder som investering i ny teknik, vattenbesparing och ett förstärkt skydd av våra vattenresurser. Syftet med seminariet är att sprida kunskap och erfarenheter som statsstödet bidragit till och verka för en stärkt samverkan för en trygg och hållbar dricksvattenförsörjning. På seminariet bjuds på ett axplock från spännande projekt.

Detta seminarium erbjuds gratis med obligatorisk anmälan. Du anmäler dig genom att fylla i formuläret längre ned på denna sida.

Om du vill delta under hela konferensen på Vatten2023 kan du läsa mer och anmäla dig här.

Havs- och vattenmyndigheten: "Vi måste skydda våra vattenresurser" - Vatten2023 (motesplatsvatten.se)

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut men vill du komma kan du kontakta Margareta Lundin Unger, ifall vi har fått återbud.