Hitta på sidan

LEVA:s inspirationsdagar 25-26 april 2023

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Orust kommun, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna, bjuder in till LEVA:s inspirationsdagar 2023.

Våtmarken Glädjefrid på Orust.

Våtmarken Glädjefrid på Orust. Foto: Kristian Littke.

Datum

25 april – 26 april

Om händelsen

Orust kommun har länge arbetat aktivt med att samordna och genomföra lokala åtgärder. De har haft en specifik åtgärdssamordnare sedan 2019 och var ett av LEVAs pilotområden 2019-2021. Under fältturen dag ett kommer vi besöka genomförda åtgärder, exempelvis våtmarker, restaurerade vattendrag och dikesåtgärder, samt njuta av saltstänkta vindar och doften av tång. Under dag två sker information, dialog och erfarenhetsutbyte om lokalt åtgärdsarbete.

Målgrupp

Lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler lokala åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med lokalt vattenvårdsarbete. Vi välkomnar också deltagare som har uppdrag att stödja lokala aktörer i deras åtgärdsarbete såsom länsstyrelser och nationella myndigheter.

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast 20 mars 2023. Efter anmälningstiden kan du kontakta Anna Ek om det finns platser kvar anna.ek@havochvatten.se

Plats och transport

Konferensen utgår från Stenungsbaden Yacht Club.

Du kan åka med vår gemensamma buss från Göteborgs centralstation (se information i programmet). Bussen kör dig också runt under fältturen, samt tillbaka till hotellet.

Observera att ingen buss är bokad för gemensam resa tillbaka till Göteborg.

Alternativ transport

Du kan också välja att åka kollektivt till hotell Stenungsbaden Yacht Club i Stenungssund (information om tåg och buss finns i programmet Pdf, 1.3 MB.).

Vi uppmuntrar så många som möjligt att åka med vår bokade buss eller kollektivt. Om ni ändå tar bilen uppskattar vi om ni kan samåka. Det finns enstaka parkeringsplatser vid fältturens olika besöksmål.

Boende

Deltagare bokar och bekostar eget boende. HaV har förhandsreserverat rum på Stenungsbaden Yacht Club i Stenungsund. Dessa rum hålls reserverade till 20 mars. Ange Havs- och vattenmyndigheten när ni bokar.

Konferensavgift

Konferensavgift för båda dagar exklusive moms är 780 kr. Inklusive 25% moms (195 kr) är summan 975 kr. Moms tillkommer exempelvis inte för statliga myndigheter.

Konferensavgift enbart fälttur dag 1 är gratis.

Konferensavgift middag dag 1 är 450 kr exklusive moms (563 kr inklusive moms).

Konferensavgift enbart dag 2 är 330 kr exklusive moms (413 kr inklusive moms).

Avgiften för middag inkluderar en trerätters middag. Avgiften dag 2 bekostar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. HaV står för kostnaderna för konferenslokaler och buss på fältturen samt fika på fälttur.

Konferensavgiften betalas in i förskott innan mötet, dock senast 20 april 2023.

 • Havs- och vattenmyndighetens bankgironummer för inbetalning: 199-6669
 • Havs- och vattenmyndighetens momsregistreringsnummer: SE202100642001
 • Märk betalningen med LEVA
 • Namn på alla som betalningen avser + organisation och e-post
 • Betald avgift återbetalas vid avanmälan innan 20 mars
 • Anmälan och avgift kan överlåtas till annan deltagare vid förhinder

Frågor

Vid frågor om betalning vänligen kontakta Gunnel Eriksson på Havs- och vattenmyndigheten: gunnel.eriksson@havochvatten.se

Frågor om inspirationsdagarna ställs till: Anna Ek: anna.ek@havochvatten.se 010 - 698 6048

Tisdag 25 april

OBS! Ni behöver själva ordna lunch.

12.00 Buss från Göteborg

Gemensam buss avgår från entrén till Clarion Hotel Post Göteborg. Hotellet ligger alldeles bredvid Göteborgs centralstation och bussarna står framför hotellets entré på Drottningtorget.

Har du blivit försenad ring Anna Ek 076 - 538 61 93

12.45 Samling utanför Stenungsbaden Yacht Club

Du kan även ta dig till Stenungsbaden Yacht Club själv och gå på den gemensamma bussen där, för att åka med bussen på fältturen. Bussen åker klockan 13.00.

13.00 Fälttur

Bussen åker klockan 13.00 från Stenungsbaden Yacht Club. Andreas Höglind och Kristian Littke från Orust kommun guidar oss genom åtgärder i fält. Vi kommer att besöka våtmarker och olika åtgärder i rinnande vatten. Tema för dagen är att ge exempel på hur man kan kombinera arbete mot övergödning med klimatanpassning och restaurering av natur.

Under fältturen bjuder vi på fika (Kaffe/te och smörgås och frukt).

18.00 Tillbaka vid Stenungsbaden Yacht Club

19.00 Middag på Stenungsbaden Yacht Club

20.30 Kvällsmingel på Stenungsbaden Yacht Club

Onsdag 26 april

09.00 Möte på Stenungsbaden Yacht Club

Välkomna till dag två. Presentation av dagen och deltagare.

09.15 LEVA:s stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare

 • Åtgärdsarbete från nationell till lokal nivå (Johan Kling avdelningschef HaV)
 • Åtgärdsarbete i jordbrukslandskapet (Tilla Larsson Jordbruksverket och Markus Hoffman LRF)
 • Nya digitala åtgärdsunderlag (Vattenmyndigheten)
 • Aktiviteter i LEVA 2023 (Anna Ek HaV)

10.15 Grupparbete och fika

Kan en ändring i LOVA-förordningen effektivisera åtgärdsarbetet? Grupparbete om förslag som redovisades i regeringsuppdraget Pilotområden mot övergödning. Är det rätt väg att gå?

11.30 Orust kommuns åtgärdsarbete för vattenmiljön

Miljöchef Ulrika Marklund berättar hur Orust kommun byggt upp ett starkt lokalt åtgärdsarbete för vattenmiljön.

12.15 Lunch

13.30 Levande vikar - Ett kunskapsbyggande åtgärdsprojekt

Presentation av projektet och erfarenheter hittills med fallstudier och åtgärdsarbete i grunda inneslutna vikar i Östersjön. Linda Kumblad/Emil Rydin, Stockholms universitets Östersjöcentrum & BalticWaters2030. Läs mer här: BW2030 och SU/ÖC.

14:15 ”Landet runt”- scenen är din

En möjlighet för deltagarna att ha presentationer om sitt eget arbete (5-10 min). Anmäl intresse till Anna Ek: anna.ek@havochvatten.se

 • visa upp ditt eget åtgärdsarbete du är stolt över
 • dela med dig av svårigheter som ni just nu brottas med
 • ställ en fråga och be om hjälp och tips hur andra gjort

15:00 Avslut med kaffe och kaka