Hitta på sidan

LEVA:s inspirationsdagar 25-26 april 2023

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Orust kommun, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna, bjuder in till LEVA:s inspirationsdagar 2023. Boka in datumen så kommer mer information och anmälan under våren.

Våtmarken Glädjefrid på Orust. Foto: Andreas Höglind

Våtmarken Glädjefrid på Orust. Foto: Andreas Höglind

Datum

25 april – 26 april

Om händelsen

Orust kommun har länge arbetat aktivt med att samordna och genomföra lokala åtgärder. De har haft en specifik åtgärdssamordnare sedan 2019 och var ett av LEVAs pilotområden 2019-2021. Under fältturen dag ett kommer vi besöka genomförda åtgärder, exempelvis våtmarker, restaurerade vattendrag och dikesåtgärder, samt njuta av saltstänkta vindar och doften av tång. Under dag två sker information, dialog och erfarenhetsutbyte om lokalt åtgärdsarbete.

Målgrupp

Lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler lokala åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med lokalt vattenvårdsarbete. Vi välkomnar också deltagare som har uppdrag att stödja lokala aktörer i deras åtgärdsarbete såsom länsstyrelser och nationella myndigheter.

Preliminärt övergripande program

Tisdag 25 april

Mötet startar vid lunch och under eftermiddagen har vi fältdag ute på Orust med gemensam buss. (Vi planerar att starta bussen i Göteborg för att hämta de som kommer kollektivt)

Middag och rum för övernattning är bokade på Stenungsbaden (www.stenungsbaden.se)

Onsdag 26 april

Information, dialog och erfarenhetsutbyte om lokalt åtgärdsarbete på Stenungsbaden till ca kl 15:00.

Kontakta gärna Anna Ek vad du vill vi bör fokusera på denna dag: anna.ek@havochvatten.se 

(Vi utreder behovet av gemensam buss till Göteborg efter mötet för er som fortsätter med kollektiva färdmedel)