Hitta på sidan

Information om finansiering av lokala vattenvårdsåtgärder

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket bjuder in till ett digitalt informationsmöte.

Datum

8 november

Om händelsen

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ger gemensam information om medel för lokala vattenvårdsåtgärder. Vi fokuserar på LOVA-medel, LONA-medel, stöd och ersättningar inom jordbrukspolitiken samt återvätningsprojekt.

Målet är att informera, ge möjlighet att ställa frågor och visa på utvecklingsbehov. Skicka gärna in frågor och synpunkter redan nu till Anna Ek.

Du kommer få en skypelänk en vecka innan mötet. Du kan gå in på de delar av programmet du är intresserad av. Samma skypelänk gäller hela mötet.

Tid och plats

  • kl 13:00-15:30
  • mötet sker digitalt via Skype

Målgrupp

Huvudmålgrupp är lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler lokala åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med lokalt vattenvårdsarbete.

Agenda

Översiktligt program

Tid

Program

13:00

Välkomna!

13:10

Information om havs- och vattenmiljöanslaget 1:11 och LOVA

13:40

Information om LONA

14:00

Information om återvätningsprojekt

14:15

Bensträckare

14:30

Information om aktuella stöd och ersättningar i jordbrukspolitiken 2023-2027

15:00

Avslutande information och frågor.


Avslut senast 15:30

Anmäl dig

  • Anmäl dig i formuläret nedan
  • Sista anmälningsdagen är fredag 28 oktober. Därefter kan du kontakta Anna Ek om det finns platser kvar.