Uppstartsmöte Ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet

Vi vill samla lokala aktörer till ett uppstartsmöte för Ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet. Detta är en första uppstart på ett initiativ vi hoppas ska betyda mycket för er som är engagerade i havsmiljö- och skärgårdsfrågor i Södra Bottenhavet!

Datum

8 november

Tid

Kl. 14.00-17.00

Plats

Digital (länk kommer snare)

Om händelsen

Vi vill samla kommuner, regioner och länsstyrelser som förvaltar eller arbetar med havsmiljön i Södra Bottenhavet, samt lokala eller regionala intressenter som nyttjar och/eller är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling.

Detta är den första av flera återkommande workshops där vi tillsammans ska utveckla samarbetet kring frågor vi behöver kraftsamla kring. Ambitionen är att arbeta i linje med ekosystemets gränser, med helhetsperspektiv och hög grad lokal delaktighet.

Anmäl dig