Hitta på sidan

Ospar ministermöte

Ospar-kommissionens ministermöte den 1 oktober i Portugal.

Datum

1 oktober

Plats

Cascais, Portugal.

Sveriges deltagande

Den 1 oktober höll Ospar sitt första ministermöte sedan 2010. Mötet hölls i Cascais, Portugal. Sverige deltog och representerades av statssekreterare Anders Mankler, tillsammans med kansliråd Jorid Hammersland, samt Richard Emmerson som är HaV:s Ospar-samordnare. Även Philip Axe från HaV deltog som ordförande i Ospars kommitté för övergödning och farliga ämnen.

Ospar - konvention för Nordostatlanten

Ospar är en regional konvention om att skydda miljön i Nordostatlanten. Där ingår Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt.

Konventionen har arbetats fram mellan Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskand, Storbritannien, Nederländerna och EU.

Ospar-kommissionen leder och administrerar det gemensamma arbetet inom konventionen, och har ett sekretariat i London.