Hitta på sidan

Event om producentansvar för fiskeredskap av plast

Hur kan du som producent av fiskeredskap i plast förbereda dig inför ett kommande producentansvar, vad tycker du är viktigt för dig och för dina kunder?

Datum

8 oktober

Tid

09:30 - 11:30

Deltagare

Producenter av fiskeredskap på den svenska marknaden. Yrkesfiskare och fritidsfiskare.

Om händelsen

Är du aktiv fritidsfiskare, yrkesfiskare (ink vattenbruk) kan du även vara med och utveckla framtidens producentansvar för fiskeredskap av plast?

Senast december 2024 ska ett helt nytt producentansvar för fiskeredskap i plast träda ikraft i Sverige enligt ett EU-direktiv. Det ställer krav på producenterna att organisera sig för att samla in och ta hand om uttjänta redskap. Du är en producent om du tillverkar eller tillhandahåller fiskeredskap på den svenska marknaden. Missa inte det här eventet där vi berättar om vårt innovationsprojekt där vi med olika nya arbetssätt vill stödja dig som producent i att ta ditt ansvar tillsammans med andra. Var med och lyssna, inspireras av hur andra producentansvar fungerar och diskutera hur du och din bransch kan vara med och bidra. Vi välkomnar också andra berörda aktörer så som fritids- och yrkesfiskare.