Hitta på sidan

Digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat

Den 23 februari, 2021 arrangerades ett digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat samt Sveriges utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR. Vi tackar alla deltagare för ett lyckat symposium. Välkommen att ta del av filmer och annan dokumentation här på webbplatsen.

Kungspingviner på Sydgeorgien. Fotograf: Steven Zeff/Azote

Under symposiet diskuterades vilka de största utmaningarna för hållbar förvaltningen av Antarktis är idag och hur svensk forskning bidrar till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis. Syftet med symposiet var att väcka intresse för och belysa svensk
Antarktisforskning och öka förståelsen för hur forskning och förvaltning av Antarktis hänger ihop. Dagen avslutades med en lansering av svenska ordförandeskapet i CCAMLR, (Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis), 2020–2022.

Datum

23 februari

Inspelning av symposiet

Här kan du se hela dagen i efterhand.

Omslagsbild för YouTube-video
Omslagsbild för YouTube-video
Omslagsbild för YouTube-video
Omslagsbild för YouTube-video

Röster från dagen

Omslagsbild för YouTube-video

Helen Ågren, havsambassadör, Utrikesdepartementet.

Omslagsbild för YouTube-video

Jakob Granit är generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, och blir ordförande för CCAMLR.

Kommentarer från deltagare

- Tack för ett väl genomfört och intressant symposium!

- TACK!

- Tack för ett bra upplägg och väldigt duktig moderator!

- Jag fick ut mer av symposiet än väntat! Stort tack!

- Mycket proffsigt genomfört, både teknik och innehåll var mycket bra.

- Snyggt jobbat!

- Vilket imponerande program

Talare

Här kan du läsa mer om talarna på symposiet.

Pia Norling

Dr Pia Norling är marinekolog och har jobbat på Havs- och vattenmyndigheten sedan 2012. Pia arbetar med internationella havsfrågor med inriktning på bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald på regional och global nivå (CBD, OSPAR, CCAMLR och CITES).

Sedan 2018 har hon arbetat med polarfrågor, dels som Head of Delegation för CCAMLR och dels inom Arktiska rådets arbetsgrupp PAME 2019-2020. Hon är Sveriges kommissionär i CCAMLR sedan 2019. Innan Pia började på HaV arbetade hon som forskare på Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Helen Ågren, havsambassadör, Utrikesdepartementet

Helen Ågren är havsambassadör vid Utrikesdepartementet med uppdrag att bidra till policyutveckling, kommunikation, initiativ och samordning av det globala havsarbetet för att nå SDG 14 och Agenda 2030. Hon representerar regeringen i styrelsen för Blue Action Fund för att stärka marint områdesskydd i samarbete med civilsamhället och kustbefolkningar.

Helen har jobbat i Regeringskansliet i över 20 år med policyutveckling och förhandlingar inom områden som grön ekonomi, hållbar produktion och konsumtion, klimat, forskning, innovation och investeringar. Hon har lång erfarenhet av internationellt samarbete för hållbar utveckling inom FN, OECD, EU och Nordiska ministerrådet. Hon var ordförande för regeringens Hållbarhetsråd 2005–2007 och har under flera år varit ledamot i SCB:s användarråd för miljöräkenskaper. Helen har en fil.kand. i kemi från Stockholms universitet

Dr. David Agnew, CCAMLR Executive Secretary

Dr. Agnew took up the post of Executive Secretary of CCAMLR in April 2018. His previous posts include Science and Standards Director at the Marine Stewardship Council (MSC), Fisheries Director at MRAG Ltd, Senior Lecturer at Imperial College London, and Data Manager at CCAMLR. He has taken a number of international leadership roles, including Chair of the CCAMLR Scientific Committee, Chair of the MSC Technical Advisory Board and Board member of the International Seafood Sustainability Foundation.

Dr. Agnew has extensive experience working with global fisheries science and management issues, including stock assessment, ecosystem-based fisheries management and fisheries governance. He has more than 30 years experience working with CCAMLR, is an expert on Antarctic fisheries and Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. He is a visiting Professor at the University of Tasmania, and a Fellow of the Marine Biological Association.

Michael Axelsson

Michael Axelsson, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Sebastiaan Swart

Sebastiaan Swart’s research interests are focused on understanding the circulation and dynamics in the Southern Ocean. As a Wallenberg Academy Fellow at the University of Gothenburg, he is investigating the main physical processes of the upper ocean and how these impact both regional and global climate. He collects field observations largely from autonomous robotic platforms both on the ocean’s surface and underwater in the most remote and harsh ocean. He has participated and led a number of ice-breaker voyages to the Southern Ocean and Antarctica.

As a service to science, Sebastiaan currently Chairs the Observing Air-Sea Interactions Strategy of the Scientific Committee on Oceanic Research and has been Co-Chair of the Southern Ocean Observing System (SOOS) for several years. Locally, he is Director for the Swedish Center for Ocean Observing Technology based in Gothenburg – am initiative that spurrs cutting-edge technology for ocean observing and science.

Céline Heuzé

Céline Heuzé är docent och biträdande universitetslektor i klimat vetenskap vid Göteborgs Universitets Institution för Geovetenskaper. Hennes forskning omfattar interaktionerna mellan djupvatten, havsis / glaciär, och atmosfär, och hur dessa interaktioner påverkas av de nuvarande klimatförändringar. Hon använder in-situ mätningar, klimatmodeller och fjärranalysis för att studera det.

Heuzé har deltagit många isbrytarexpeditioner till arktiska och antarktiska vatten. Hon är ledare för den fysiska oceanografi delen av den internationella Arktis expedition MOSAiC och svenska delen av den internationella Synoptic Arctic Survey. Hennes nuvarande Antarktis forskning är dock satellitbaserad, finansierad av Rymdstyrelsen. Läs mer om Céline här.

Martin Jakobsson

Martin Jakobssons forskning omfattar havens oceanografiska och geologiska historia och utveckling med focus på polarhaven och havsisen samt de delar av glaciärer som kommer i kontakt med havet. Han använder geofysiska kartläggningsmetoder för att studera havsbotten och han har specialiserat sig på att sammanställa och analyser digitala djupmodeller.

Jakobsson är ordförande för det arktiska karteringsprojektet International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) och en av grundarna av det internationella karteringsprojektet Nippon-Foundation-GEBCO-Seabed 2030 med målsättningen att kartera jordens alla hav till år 2030. Han har deltagit och lett många isbrytarexpeditioner till arktiska och antarktiska vatten. År 2011 tilldelades han International Arctic Science Committee (IASC) medalj som ett erkännande av hans arktiska forskning.

Jakobsson är professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet där han för närvarande är dekan för den geovetenskapliga sektionen. Han är invald ledamot av den Kungliga vetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet och den norska akademin för polarforskning. Han var förste vice preses för Kungliga Vetenskapsakademien mellan 2016 och 2019.

Thomas Dahlgren

Thomas Dahlgren är docent och forskare vid Göteborgs universitet och NORCE Norwegian Research Centre i Bergen, Norge. Han studerar och kartlägger den biologiska mångfalden i djuphavens och polarhavens havsbottnar och deltar regelbundet på månadslånga forskningsexpeditioner till havs i dessa områden.

Thomas Dahlgren är Sveriges representant i CCAMLRs vetenskapskommitté samt kontaktperson för SOOS-Sverige, ett nätverk för svensk forskning och förvaltning i Södra Oceanen.

Frida Bengtsson

Frida Bengtsson is currently pursuing a PhD at the Stockholm Resilience Centre and has been a longstanding advisor to the Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC). Frida held a leadership role at Greenpeace, leading two ship expeditions to Antarctica tasked with identifying new Vulnerable Marine Ecosystems and which also completed the first recount of Chinstrap penguins on Elephant Island in over 50 years. In 2018 she negotiated a major voluntary conservation agreement with the Association of Responsible Krill Harvesters (ARK) to limit fishing in key areas for penguins during the breeding season and in 2020 ARK further committed to close an area for fishing all year around inside the proposed Domain 1 Marine Protected Area. As part of her previous role at Greenpeace, she attended several CCAMLR meetings and is thus well rounded in both the ecological and governance dimensions of the region.

Kevin Hughes

Dr. Kevin A. Hughes is the Environmental Research and Monitoring Manager at the British Antarctic Survey (BAS). He is a member of the UK Delegation to the Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM), Vice-Chair of the Committee for Environmental Protection (CEP) and Convenor of the Subsidiary Group on Climate Change Response (SGCCR).

Within the context of the Antarctic, he has broad science and policy interests including conservation, geological heritage, area protection, non-native species, environmental impact assessment, environmental monitoring and the expansion of human footprint. He has visited the polar regions 11 times, including one Antarctic winter.

Erik J. Molenaar

Erik J. Molenaar has been with the Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) at Utrecht University since 1994 and currently holds the position of Deputy Director. During 2006-2020 he was also employed by UiT The Arctic University of Norway. After having completed his PhD on ‘Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Pollution’ (1998), he broadened his research field with international fisheries law and the international law relating to the Arctic and the Antarctic.

He has a large number of publications (> 100) - as author or editor - ; has participated in various diplomatic conferences and other intergovernmental meetings - including many annual CCAMLR meetings on the delegation of the Netherlands; and has been involved in international litigation as well as a large number of consultancies.

Marie Jacobsson

Lize-Marié van der Watt

Lize-Marié van der Watt is a researcher at the Division for History of Science, Technology and Environment at KTH Royal Institute of Technology. She researches histories of polar pasts and polar futures, with a focus on the intersection between the environment, science, cultural heritage and critical geopolitics in the Arctic and Antarctica. Most of her work focuses on the Nordics, the North American Arctic and South Africa’s Antarctic history.

Bo Fernholm

Bo Fernholm är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm där han arbetat sedan1975 med ett avbrott som professor i biologi vid Roskilde universitet i Danmark 1976-1982 Han har representerat museet i IUCN, ICES, CITES samt i styrelserna för Kristinebergs marinbiologiska station och Abisko vetenskapliga station.

Under åren 1985-2017 representerade han Sverige i CCAMLRs Vetenskapskommitté och var även kommissionär vid några tillfällen. Åren 1996-2002 var han svensk kommissionär till IWC (Internationella Valfångstkommissionen) och dess ordförande 2001-2003.

Han var medlem i KVAs Nationalkommitté för biologi 1985-95 och i Polarkommittén 1994-95 samt representerade KVA i SCARs Life Science Committee 1990-2002

Den egna forskningen handlar om pirålar. Efter disputation 1972 vid Stockholms universitet har pirålar studerats under längre vistelser vid marinbiologiska institutioner i Japan, Australien och Kalifornien. Många nya arter har beskrivits. Den senaste forskningsresan 2019 var med ett amerikanskt team till Galapagos där fyra nya arter beskrevs.

Det senaste speciella året har han tillbringat naturnära på Gotland.

Anders Karlqvist, tidigare föreståndare, Polarforskningssekretariatet

Anders Karlqvist har en bakgrund som teknisk fysiker och matematiker från KTH, docent i systemanalys. Han var chef för Polarforskningssekretariatet från dess start och verksam där under 25 år. Karlqvist arbetade också under några år som departementsråd på utbildningsdepartementet med ansvar för forskningsråden.

Dag Avango

Alf Norkko

Alf Norkko är professor i Östersjöforskning vid Helsingfors Universitet och gästprofessor vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet. Han forskar om havets mångfald, övergödning och klimatförändring. Han har deltagit i ett flertal vetenskapliga expeditioner till Antarktis kustområden för att studera kopplingar mellan havsis och havets biodiversitet.

Göran K. Hansson

Göran K Hansson är ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien, vice ordförande i Nobelstiftelsen och professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet. Han doktorerade vid Göteborgs universitet och har också arbetat vid University of Washington och Harvard Medical School.

Han är ledamot av Academia Europaea, har varit ordförande i Nobelkommittén för medicin, och har erhållit en rad utmärkelser och hedersdoktorat.

Katarina Gårdfeldt

Katarina Gårdfeldt är direktör på Polarforskningssekretariatet. Hon är professor i oorganisk miljökemi och har varit föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum – Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom hållbar utveckling. Hon har tidigare deltagit som forskare i flera forskningsexpeditioner i både Arktis och Antarktis, till exempel var hon forskningsledare under Arctic Ocean 2016.

CV för Katarina Gårdfeldt Pdf, 189.1 kB.

Jakob Granit

Jakob Granit är generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten sedan 2016 med ansvar för att genomföra en sammanhållen havs- och vattenpolitik och fiskförvaltning. Han är ordförande i kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) 2021-22.

Jakob är doktor i naturgeografi och har 30 års erfarenhet av att arbeta med naturresursförvaltning och hållbar utveckling från ett brett samhällsperspektiv. Jakob har arbetat för bland annat Världsbanken, Global Environment Facility och Sida samt med tillämpad policyforskning på Stockholm Environment Institute och Stockholm International Water Management Institute.

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och Rektorsråd för Hållbar Utveckling vid Stockholms universitet. Han är ordförande för klimatpolitiska rådet, sitter i flera styrelser och är aktiv föreläsare. Johan har en lång karriär inom FN och en rad andra organisationer. Han inledde sin karriär med klimatforskning i Arktis och Antarktis.

Fakta CCAMLR

Konventionen gäller alla marina levande tillgångar (med undantag av valar och sälar) som förekommer söder om den antarktiska konvergensen – en zon som ligger mellan 50° och 60°S, där varmare och saltare havsströmmar möter kallare och mindre salt vatten på väg norrut. 2020-2022 får Sverige en nyckelroll när HaV:s generaldirektör Jakob Granit blir ordförande för kommissionen som leder arbetet.

Exempel på vad kommissionen gör

 • Beslutar om åtgärder som reglerar fiske och relaterad verksamhet i Antarktiska oceanen.
 • Tar fram vetenskaplig kunskap för beslutsunderlag.
 • Inrättar marina skyddade områden (MPA) som är representativa för de marina ekosystemen i konventionsområdet.

Arrangörer

Program

Moderator, Johan Kuylenstierna, ordförande klimatpolitiska rådet.

09.00 Välkommen och introduktion

 • Jakob Granit, generaldirektör, Havs-och vattenmyndigheten, ordförande CCAMLR
 • Katarina Gårdfeldt, direktör, Polarforskningssekretariatet, ordförande för Nationalkommittén för globala miljöförändringar, KVA
 • Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien

09.20 Inledningstal

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessan Victoria utsågs 2016 till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Sedan 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen för Agenda 2030. Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

09.30 Snabba förändringar i havens ekologi på grund av klimatförändringar

Alf Norkko, professor Helsingfors universitet.

09.40 Vad ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis?

Samtalsledare: Dag Avango, professor Luleå tekniska universitet.

Sverige i Antarktis - hur det hela började

Anders Karlqvist, tidigare föreståndare Polarforskningssekretariatet.

CCAMLR – fiskar och fiskeri

Bo Fernholm, professor emeritus, Naturhistoriska riksmuseet.

Sveriges roll i Antarktisforskning och förvaltning: från ATCM 2005 till CCAMLR ordförandeskap 2020-2022

Lize-Marié van der Watt, forskare, Kungliga tekniska högskolan.

10.30 Fikapaus

Fikapaus

10.40 What are the major challenges for sustainable management of Antarctica today?

Denna programpunkt hålls på engelska.

 • Samtalsledare: Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet
 • Marie Jacobsson, ambassadör, Utrikesdepartementet

CCAMLR: More than a Regional Fisheries Management Organization

 • Erik J. Molenaar, Deputy Director Netherlands Institute for the Law of the Sea, Utrecht University

Responding to environmental challenges in Antarctica

 • Kevin Hughes, Vice-Chair of the Committee for Environmental Protection

Opportunities and challenges for governing the Southern Ocean – a civil society perspective

 • Frida Bengtsson, advisor, Antarctic and Southern Ocean Coalition

11.40-12.40 Lunchpaus

Lunchpaus

12.40 Hur bidrar svensk forskning till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis?

Samtalsledare: Thomas Dahlgren, docent, Göteborgs universitet.Göteborgs universitet.

Antarktis marina isars stabilitet på lång och kort sikt

Martin Jakobsson, professor Stockholms universitet.

Antarktis klimatförändringar i ett satellitperspektiv

Céline Heuzé, docent, Göteborgs universitet.

Observing the Southern Ocean using robotics: from physical environments to ecosystems

Sebastiaan Swart, Associate Professor, Göteborgs universitet.

Antarktiska fiskars evolutionära anpassning till den extrema miljön, är den globala klimatförändringen ett hot?

Michael Axelsson, professor, Göteborgs universitet.

13.40 Fikapaus

Fikapaus

14.00 Lansering av svenska ordförandeskapet i CCAMLR 2020–2022

 • Utrikesminister Ann Linde
 • Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, ordförande CCAMLR
 • Dr. David Agnew, CCAMLR Executive Secretary

14.20 Panelsamtal

Panelsamtalet diskuterar utmaningar och möjligheter att lyfta fram under Sveriges ordförandeskap i kommissionen för marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

 • Moderator Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet
 • Helen Ågren, Sveriges havsambassadör
 • Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, ordförande CCAMLR
 • Katarina Gårdfeldt, direktör, Polarforskningssekretariatet, ordförande för Nationalkommittén för globala miljöförändringar, KVA
 • Marie Jacobsson, ambassadör, Utrikesdepartementet
 • Pia Norling, Sveriges kommissionär CCAMLR, Havs- och vattenmyndigheten

15.00 Tack för i dag!