Hitta på sidan

Digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat

Sveriges utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR.

Kungspingviner på Sydgeorgien. Fotograf: Steven Zeff/Azote

Vad ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis?
Vilka är de största utmaningarna för hållbar förvaltningen av Antarktis idag? Hur bidrar svensk forskning till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis?

Syftet med symposiet är att väcka intresse för och belysa svensk
Antarktisforskning och öka förståelsen för hur forskning och förvaltning av Antarktis hänger ihop. Dagen avslutas med en lansering av svenska ordförandeskapet i CCAMLR,
(Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis), 2020–2022.

Datum

23 februari


Plats

Digitalt (länk kommer)

Språk

Svenska, delar av programmet hålls på engelska

Program

Moderator Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet

Välkommen och introduktion

Jakob Granit, generaldirektör, Havs-och vattenmyndigheten, ordförande CCAMLR
Katarina Gårdfeldt, direktör, Polarforskningssekretariatet, ordförande för Nationalkommittén för globala miljöförändringar, KVA
Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien

Inledningstal

H.K.H. Kronprinsessan Victoria
Kronprinsessan Victoria utsågs 2016 till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Sedan 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen för Agenda 2030. Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Snabba förändringar i havens ekologi på grund av klimatförändringar

Alf Norkko, professor Helsingfors universitet

Vad ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis?

Samtalsledare: Dag Avango, professor Luleå tekniska universitet

Anders Karlqvist, tidigare föreståndare Polarforskningssekretariatet
Bo Fernholm, professor emeritus, Naturhistoriska riksmuseet
Lize-Marié van der Watt, forskare, Kungliga tekniska högskolan

What are the major challenges for sustainable management of Antarctica today?

Denna programpunkt hålls på engelska.

Samtalsledare: Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet

Marie Jacobsson, ambassadör, Utrikesdepartementet
Erik J. Molenaar, Deputy Director Netherlands Institute for the Law of the Sea, Utrecht University
Kevin Hughes, Vice-Chair of the Committee for Environmental Protection
Frida Bengtsson, Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC)

Hur bidrar svensk forskning till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis?

Samtalsledare: Thomas Dahlgren, Ass. Professor Göteborgs universitet

Martin Jakobsson, professor, Stockholms universitet
Céline Heuzé, docent, Göteborgs universitet
Michael Axelsson, professor, Göteborgs universitet
Sebastiaan Swart, Associate Professor, Göteborgs universitet

Lansering av svenska ordförandeskapet i CCAMLR 2020–2022

Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, ordförande CCAMLR

Panelsamtal

Panelsamtalet diskuterar utmaningar och möjligheter att lyfta fram under Sveriges ordförandeskap i kommissionen för marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

Moderator Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet

Helen Ågren, Sveriges havsambassadör
Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, ordförande CCAMLR
Katarina Gårdfeldt, direktör, Polarforskningssekretariatet, ordförande för Nationalkommittén för globala miljöförändringar, KVA
Marie Jacobsson, ambassadör, Utrikesdepartementet
Pia Norling, Sveriges kommissionär CCAMLR, Havs- och vattenmyndigheten

Anmäl dig till symposiet

Fakta CCAMLR

Konventionen gäller alla marina levande tillgångar (med undantag av valar och sälar) som förekommer söder om den antarktiska konvergensen – en zon som ligger mellan 50° och 60°S, där varmare och saltare havsströmmar möter kallare och mindre salt vatten på väg norrut. 2020-2022 får Sverige en nyckelroll när HaV:s generaldirektör Jakob Granit blir ordförande för kommissionen som leder arbetet.

Exempel på vad kommissionen gör

  • Beslutar om åtgärder som reglerar fiske och relaterad verksamhet i Antarktiska oceanen.
  • Tar fram vetenskaplig kunskap för beslutsunderlag.
  • Inrättar marina skyddade områden (MPA) som är representativa för de marina ekosystemen i konventionsområdet.

Läs mer om CCAMLR

Arrangörer