Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum 2018

Boka in den 16-17 maj 2018 i kalendern. Då är det åter dags för Havs- och vattenforum i Göteborg. Nu laddar vi om för att inspireras, få verktyg för framtiden och mötas. Hoppas vi ses!

Anmälan

För sjätte gången arrangerar vi eventet Havs- och vattenforum. Årets tema tar avstamp i förra årets koncept ”från källa till hav”.

Anmäl dig här.

Fokus på Östersjöområdet

Årets fokus är Östersjöområdet, vi kommer att belysa frågor om klimat, hållbart nyttjande, marint områdesskydd, rena hav, följa upp åtgärder kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som HaV arbetar med.

Program 2018

Omslag.

Här kan du ladda ner agendan i pdf-formatPDF (4.05 MB).

Preliminärt program

Nu finns ett preliminärt program för Havs- och vattenforum 2018, du hittar det här.

I år möter du Sveriges miljöminister Karolina Skog, Sveriges havsambassadör Helen Ågren och Sveriges klimatambassadör Lars Ronnås, FN:s särskilda havssändebud Peter Thomson och Anne Christine Brusendorff, generalsekreterare på The International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Dessutom träffar du HaV:s generaldirektör Jakob Granit samt experter, projektledare och sakkunniga från HaV, andra organisationer, myndigheter och kommuner, från forskning och näringsliv.

Årets föreläsningar och workshops kommer bland annat att handla om:

  • Aktörer vilka gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål kan nås.
  • Havsplanering
  • Hållbart nyttjande
  • Ekosystembaserad fiskförvaltning
  • Miljömål
  • Övergödning
  • Samverkan näringsliv, myndigheter och forskning

Vilka är deltagarna som kommer?

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Du är en viktig samarbetspartner för oss, oavsett om du är tjänsteman, forskare, branschföreträdare eller om du jobbar i en ideell förening, är politiker eller beslutsfattare. 

Logotyp för Havforum.

Anmälan

Anmäl dig till Havs- och vattenforum här.

Du som är anställd hos Havs- och vattenmyndigheten kan inte längre anmäla dig, kontakta Jeanette Frykner om du har frågor.

Publicerad: 2014-02-16
Uppdaterad: 2018-03-21

Sidansvarig: Webbredaktionen