Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenbruk

Rapporter som berör vattenbruk

Här hittar du rapporter om vattenbruk. Fler rapporter hittar du på sidan Publikationer.

Omslag Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige 
Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige  Rapporten är en kunskapssammanställning om odlingstekniker och dess belastning/påverkan på miljön utifrån naturvetenskapliga aspekter och publicerade data.Omslag AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion
AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.
Omslag Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten
Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten SMHI har gjort en kunskapssammanställning av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten.Omslag Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar
Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar I denna rapport har vi försökt belysa vad fiskutsättningar har för betydelse ur tre olika aspekter; ekologiska, genetiska och samhällsekonomiska.Omslag Kontinuerlig odling och utsättning av fisk och bevarandet av de berörda beståndens naturliga egenskaper
Kontinuerlig odling och utsättning av fisk och bevarandet av de berörda beståndens naturliga egenskaper Regeringen beslöt 2005 att Fiskeriverket efter samråd med Statens Energimyndighet skall utarbeta förslag på åtgärder, inklusive ekologiska och ekonomiska bedömningar, för att i samband med kontinuerlig odling och utsättning av fisk bibehålla de berörda beståndens naturliga egenskaper så långt detta är möjligt.Omslag FINFO 2005:12 Förutsättningar och potential för torskodling i Sverige
FINFO 2005:12 Förutsättningar och potential för torskodling i Sverige Rapporten är på svenska och engelska. Den dåliga tillgången på torsk i haven i kombination med goda priser har lett till att fiskodlingsindustrin runt om i världen satsar resurser på att utveckla torskodling. Syftet med denna rapport är att sammanställa dagens kunskapsläge rörande torskodling, samt att utvärdera de biologiska, tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för odling av torsk i Sverige.
Omslag Musselodling
Musselodling Musselodling — En kretsloppsnäring för god miljö och hälsa samt ny sysselsättning i skärgården, enligt uppdrag i regleringsbrevet för Fiskeriverket.Omslag f-Fakta 2003:14 Pigg som en mört?
f-Fakta 2003:14 Pigg som en mört? Om fiskars sjukdomar och parasiter
Omslag FINFO 2001:8 Utsättning och spridning av fisk
FINFO 2001:8 Utsättning och spridning av fisk Vid bedömning av tillståndsgivning för utsättning av fisk måste nyttan vägas mot de risker utsättningen kan medföra. Denna strategi syftar till att ge vägledning för myndigheter, fiskets organisationer och andra aktörer på fiskevårdens område.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenbruk