Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum

Program för Havs- och vattenforum

Här hittar du programmet för Havs- och vattenforum 2018.

Ladda ner

Omslag.

Här kan du ladda ner agendan i pdf-formatPDF (25.85 MB).

9.00

Registrering och kaffe

10.10

Maja-Karin Fredriksson – Jag Begär Bara Havet

Tonsatta dikter av västkustpoeten Ebba Lindqvist.

10.25

Välkommen till Havs- och vattenforum 2018!

HaV:s generaldirektör inleder konferensen tillsammans med moderator
Britt-Marie Mattsson, en framstående journalist och författare som under
sin långa karriär intervjuat de flesta stora ledarna i världen.

10.30

Från källa till hav – lokalt och globalt

HaV:s uppdrag och om hållbart nyttjande i fokusområdet Östersjön.
Talare: Jakob Granit, generaldirektör HaV.

11.00

Världens hav som resurs för global utveckling

Talare: Helen Ågren, Sveriges havsambassadör.

11.15

Hur kan svensk industri bidra till ett hållbart globalt samhälle?

Om frivilliga åtagande som bidrar till att globala mål kan nås tillsammans med Jernkontoret. Talare: Björn Haase, Höganäs AB, Jonas Larsson, SSAB och Sophie Carler, Jernkontoret.

12.00

Paneldiskussion om digital spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter – utmaningar för miljö och konsument

Deltagare: Linda Hallberg, Göteborgs fiskauktions utbildningscenter, Fredrik Strömblad, Föreningen fisk och skaldjursrådet, Magnus Nikkarinen, Svensk dagligvaruhandel, Friederike Ziegler, Rise och Ingemar Berglund, HaV.

12.45

Förra årets vinnare av Sjöstjärnan

Talare: Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg på Västerviks kommun, berättar om arbetet.

13.00

Lunch

Vegetarisk mingellunch.

14.10

Sagt och gjort efter fyra år vid makten – Prisutdelning Sjöstjärnan 2018

Miljöministern pratar om regeringens insatser under de senast fyra åren och svarar på deltagarnas frågor efterråt. Prisutdelning Sjöstjärnan 2018.
Talare: Miljöminister Karolina Skog.

15.00

Krafttag för bättre vatten

Presentation av Rich Waters, Sveriges första LIFE-IP projekt – Långsiktigt åtgärdsarbete i Norra Östersjöns vattendistrikt med fokus på övergödning, vattenplanering, fria vandringsvägar och miljögifter.
Talare: David Liderfelt och Åsa Erlandsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

15.15

Kaffe

15.30

Workshops

HaV:s medarbetare har parallella workshops/presentationer om aktuellt arbete med till exempel vattenkraft, övergödning, ekosystem, marina skyddsområden, havsplanering och rena hav. Välj och delta på 2 av 15 workshops.

17.30

Slut dag 1

18.30

Fördrink med mingel

19.00

Middag

Underhållning med Castlewoods – göteborgsbaserad folkpop.

Torsdag 17 maj

In English. Ikon.

9.00

Friska hav – från globalt till lokalt engagemang – From global to local action towards healthy oceans

Friska hav – en diskussion om globala, regionala och lokala insatser för välmående hav. Efter FN:s konferens 2017 har många åtgärder på global och regional nivå kompletterats med lokala åtgärder nationellt. En översikt av den senaste utvecklingen inom global styrning, vetenskap om havet och nationella åtgärder.

Healthy seas – A conversation on global, regional and local action towards healthy seas. Following the UN Oceans conference 2017, much action has taken place at the global and regional levels supplemented by local action at country level. An overview on the latest development in global governance, ocean science and national action.

Talare/Speakers: UN Special Envoy for the oceans Mr Peter Thomson, Lars Ronnås, Swedish Ambassador for Climate Change, Dr Jakob Granit, Director General, Swedish Agency for Marine and Water Management.
(Föredraget ges på engelska)

10.15

Havsplanering

Planeringen ska göras utifrån en ekosystemansats. Hur gör vi det för allas bästa?
Talare: Marie Stenseke Handelshögskolan GU, Lena Tingström, HaV och Thomas Johansson, HaV.

10.45

Kaffe och fralla

11.00

HaV:s samarbetspartners presenterar inspirerande projekt i mässområdet

12.00

Ny internationell forsknings- och innovationsarena för hållbar blå tillväxt

Kristineberg marina forsknings- och innovationscenter. En ny arena för samverkan kring forskning och utveckling av marina innovationer på regional, nationell och EU-nivå.
Talare: Lena Gipperth, Göteborgs universitet och John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet.

In English. Ikon.

12.20

Nytänk och samverkan för morgondagens insamling
och spridning av vattenkvalitetsdata

Om hur kommunernas miljöarbete kan länkas bättre till nationella och regionala miljömål, till exempel Baltic Sea Action Plan. En rapport från ett samarbetsprojekt mellan SIWI Swedish Water House och Race For The Baltic. Talare: Lotta Samuelson, SIWI och Carla Alexandra, Race For The Baltic.
(Föredraget ges delvis på engelska)

12.50

Reflektioner med HaV och Länsstyrelser

Moderator Anna Jöborn HaV.

13.10

Tack från HaV:s generaldirektör Jakob Granit

13.15

Lunch

14.15

Havs- och vattenforum slut för denna gång.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum