Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum 2019

Havs- och vattenforum samlar många i branchen och är en plats för både nätverkande och ny kunskap.

Kvinna och man i samtal.

Foto: Natalie Greppi.

En mötesplats för alla

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Du är en viktig samarbetspartner för oss, oavsett om du är tjänsteman, forskare, branschföreträdare eller om du jobbar i en ideell förening, är politiker eller beslutsfattare. 

Tema klimatförändringar

Temat för 2019 var anpassning till klimatförändringar. Forumet hölls den 4-5 juni och lyfte ett brett spann av frågor, bland annat vattenkraft, hållbart nyttjande, övergödning och vattenkvalitet.

Konferensen syftar till att öka kunskapen om HaV:s verksamhetsområde, utbyta idéer kring de aktuella frågorna och hitta möjligheter att planera för förändringar och lösningar.

Se hela programmet för 2019.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum