Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum 2019

Den 4-5 juni arrangerar vi för sjunde gången i rad eventet Havs- och vattenforum på Eriksberg i Göteborg.

Publik tittar mot scen. På skärmar intill scenen syns texten Välkommer till Havs- och vattenforum 2018.

Generaldirektör Jakob Granit inviger 2018 års forum. Foto: Natalie Greppi.

Anmälan till årets Havs- och vattenforum öppnar vecka 17. Fokus i år är anpassning till klimatförändringar. Forumet pågår under två dagar och tar upp ett brett spann av frågor, bland annat vattenkraft, hållbart nyttjande, övergödning och vattenkvalitet.

Konferensen syftar till att öka kunskapen om HaV:s verksamhetsområde, utbyta idéer kring de aktuella frågorna och hitta möjligheter att planera för förändringar och lösningar.

HaV:s generaldirektör Jakob Granit inleder och klimat- och miljöminister Isabella Lövin deltar. Dessutom kommer Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, Åsa Sjöström från SMHI och Erik Brandsma vd på Jämtkraft. På scen står medlemmar från bandet Weeping Willows i en ny roll – samtal om klimatfrågor.

Dessutom intressanta projekt och workshops, vi delar ut vattenpriset Sjöstjärnan och inviger samverkansprojektet ”Övergödning”. Äntligen får vi veta namnet på projektet och vem den lyckliga vinnaren i namntävlingen är.

Missa inte Havs- och vattenforum 2019, den 4-5 juni i Göteborg.

Havs- och vattenforum 2018

Under Havs- och vattenforum 2018 fokuserade vi på Östersjöområdet. Vi belyste frågor om klimat, hållbart nyttjande, marint områdesskydd, rena hav och följde upp åtgärder kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som HaV arbetar med.

Här hittar du mer information om 2018 års Havs- och vattenforum.

En mötesplats för alla

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Du är en viktig samarbetspartner för oss, oavsett om du är tjänsteman, forskare, branschföreträdare eller om du jobbar i en ideell förening, är politiker eller beslutsfattare. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum