Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum 2018

Den 16-17 maj arrangerade vi för sjätte gången i rad eventet Havs- och vattenforum. Årets tema tog avstamp i förra årets koncept ”från källa till hav”.

Program 2018

Omslag.

Här kan du ladda ner agendan i pdf-formatPDF (4.05 MB).

Fokus på Östersjöområdet

Under Havs- och vattenforum 2018 fokuserade vi på Östersjöområdet. Vi belyste frågor om klimat, hållbart nyttjande, marint områdesskydd, rena hav och följde upp åtgärder kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som HaV arbetar med.

Filmade seminarium och diskussioner

De flesta av forumets diskussioner och seminarier filmades och kan ses i efterhand.

Du hittar dem här.

Deltagare

Under Havs- och vattenforum 2018 deltog nära 400 personer och i programmet medverkade bland andra Sveriges miljöminister Karolina Skog, Sveriges havsambassadör Helen Ågren, Sveriges klimatambassadör Lars Ronnås och FN:s särskilda havssändebud Peter Thomson.

HKH Kronprinsessan Victoria närvarade under årets forum. Kronprinsessan är en av 16 ambassadörer i den särskilda grupp som har till uppgift att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling och hon arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa. Under forumet träffade Kronprinsessan vinnare av vattenpriset Sjöstjärnan 2017 och vinnarna av Sjöstjärnan 2018.

På plats fanns även HaV:s generaldirektör Jakob Granit samt experter, projektledare och sakkunniga från HaV, samarbetspartners från andra organisationer, myndigheter och kommuner, från forskning och näringsliv.

Logotyp för Havforum.

Föreläsningar och workshops

Årets föreläsningar och workshops handlade bland annat om:

  • Aktörer vilka gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål kan nås.
  • Havsplanering
  • Hållbart nyttjande
  • Ekosystembaserad fiskförvaltning
  • Miljömål
  • Övergödning
  • Samverkan näringsliv, myndigheter och forskning

Mer information hittar du i programmetPDF.

En mötesplats för alla

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Du är en viktig samarbetspartner för oss, oavsett om du är tjänsteman, forskare, branschföreträdare eller om du jobbar i en ideell förening, är politiker eller beslutsfattare. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum

Publicerad: 2014-02-16
Uppdaterad: 2018-05-17

Sidansvarig: Webbredaktionen